Ние учим


"Застрашената природа"

/Разбрах, научих,мога/


"Застрашената природа"

/Разбрах, научих,мога/

 
Учениците от ІІІа клас имаха задача: 
Да проучат в интернет и да съберат повече информация за защитени обекти, територии, растения и животни. Интерес събуди информацията на няколко ученици: 

Виктория Дурчева - национален парк "Пирин"
Мартин Тюфекчиев - езеро "Сребърна" 
Димитър Малчев - черен щъркел
Георги Иванов - царски орел
Атанаска Пъркова - водна лилия
 
Сред природолюбителите има и поет. Георги Иванов не само разказа интересни неща за царския орел, но и му посвети собствено стихотворение, характеризиращо и описващо много добре царя на висините. 
 
 

Царският орел

 

Бърз и ловък е ловец, 
но не бил добър стрелец.
Златисто оперение,
голямо възхищение!
Леле! Ноктите - игли, 
клюнът - нож дори! 
Пази, дебне ден и нощ.
Гледа, нищо не пропуска -
жертва за закуска.

 

Георги Иванов